Układanie kostki brukowej w ogrodzie wymaga precyzyjnego przygotowania podłoża. Najpierw należy usunąć warstwę ziemi na głębokość ok. 20-30 cm, a następnie ułożyć warstwę tłucznia lub gruboziarnistego piasku, co zapewni stabilną i wyrównaną bazę. Warstwa ta powinna być starannie zagęszczona przy użyciu zagęszczarki. Kolejnym krokiem jest nałożenie cienkiej warstwy piasku, która umożliwi dokładne wypoziomowanie kostki. Ważne jest, aby zaplanować spadek terenu umożliwiający odprowadzenie wody. Po ułożeniu kostki, przestrzenie między nią należy wypełnić piaskiem, a całość ponownie zagęścić.