Zakładanie ogrodu rozpoczyna się od starannego planowania rozmieszczenia roślin z uwzględnieniem ich wymagań świetlnych, wilgotnościowych oraz glebowych. Ważne jest, aby wydzielić strefy dla roślin o podobnych potrzebach, co ułatwi późniejszą pielęgnację. Następnie należy przygotować podłoże, usuwając chwasty i kamienie, a glebę przekopać na głębokość około 20-30 cm, wzbogacając ją w kompost lub specjalistyczną ziemię ogrodową, co poprawi jej strukturę i żyzność.

Przed posadzeniem roślin, warto rozważyć zastosowanie agrowłókniny, która ograniczy wzrost chwastów, zapewniając jednocześnie dobry przepływ wody i powietrza do korzeni. Agrowłóknina układana jest bezpośrednio na przygotowanym podłożu, a następnie nacina się w odpowiednich miejscach, aby umożliwić posadzenie roślin. Po posadzeniu rośliny należy obficie podlać, aby ułatwić im aklimatyzację w nowym miejscu.

Przy planowaniu roślin należy zwrócić uwagę na ich przyszły rozrost, pozostawiając wystarczająco miejsca między nimi, aby uniknąć przeludnienia i zapewnić dostęp światła dla wszystkich okazów. Odpowiednie rozplanowanie, przygotowanie podłoża oraz zastosowanie agrowłókniny pozwolą stworzyć zdrowy, estetyczny ogród z mniejszym nakładem pracy przy jego pielęgnacji.